Sản Phẩm: Thông tin đang được cập nhật

Sản phẩm

  • Tuabin gió. Pin Mặt trời. Khí hóa sinh khối. Biogas. Phát điện sinh khối. 
  • Lò không khí nóng, nồi hơi biomass
  • Xử lý chất thải rắn y tế nguy hại không khói , công nghệ ozoner. Xử lý rác phát điện. Xử lý chất thải chăn nuôi, lên men 24h. Xử lý cao su, nhựa thu dầu nhiệt phân, chưng cất diesel. Xử lý dầu thải.
  • Lọc nước biển, nước lợ cung cấp nước sinh hoạt. Lọc nước biển cho tầu thuyền. Sản xuất đá vẩy từ nước biển trên tàu cá.
  • Làm sạch đường ống cấp, thoát nước, đường ống công nghiệp , bề mặt kim loại bằng thiết bị phun nước .
[X]