VIETTRUNG INVES JSC

Liên Hệ

: 422101214;438473471; 0903423335.16/167 Thụy Khuê.Tây Hồ. Hà Nội. Email: newenergy.vn11@gmail.com

Sản phẩm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

-   MÔI TRƯỜNG                                                                                                                                                

  

Sản phẩm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

-   MÔI TRƯỜNG                                                                                                                                                

  

Dịch vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC GÓI DỊCH VỤ - Gói dịch vụ toàn bộ EPC. Bao gồm thiết kế sơ bộ,thiết kế chi tiết,lắp đặt,vận hành, chạy thử và bàn giao cho Khách hàng khi công trình sẵn sàng đưa vào sử dụng. - Gói cung cấp và lắp đặt..Cung cấp vật tư và nhân công để lắp đặt và chạy thử từng phần hoặc trọn gói của một dự án.- Gói dịch vụ tư vấn.Cung cấp các dịch vụ tư vấn như:Thiết kế,tư vấn kỹ thuật.Giám sát thi công
[X]