VIETTRUNG INVES JSC

Liên Hệ

: 422101214;438473471; 0903423335.16/167 Thụy Khuê.Tây Hồ. Hà Nội. Email: newenergy.vn11@gmail.com

Sản phẩm

  • EPC - Dự án điện mặt trời;
  • EPC - Dự án điện sinh khối
  • EPC - Dự án điện khí sinh học
  • EPC - Dự án xử lý chất thải y tế nguy hại 

Giới thiệu

MÔI TRƯỜNG HÔM NAY -  CUỘC SỐNG NGÀY MAI

Sản phẩm

  • EPC - Dự án điện mặt trời;
  • EPC - Dự án điện sinh khối
  • EPC - Dự án điện khí sinh học
  • EPC - Dự án xử lý chất thải y tế nguy hại 
[X]